Overzicht tarieven voor individuele begeleiding

Let op!: Dit gaat om prijzen voor één persoon!

  Categorie  Tijdsduur  Tarief 
Basisscholieren  Bijles, voor alle vakken van de basisschool. Nieuwejuf zorgt voor lesstof.  Les: 45min  €45,- per les.* 
Relaxed de CITO in  Zelfvertrouwen opbouwen en oefenen met CITO opgaven (vanaf groep 6).    Les: 45min  €45,- per les. 
Basisscholieren  Huiswerkbegeleiding. De school zorgt voor lesstof.  Les: 45min  €30,- per les.* 
       
Middelbare scholieren Bijles, Nieuwejuf zorgt voor lesstof. Les: 45min  €45,- per les.* 
Middelbare scholieren Huiswerkbegeleiding, voor alle vakken.De school zorgt voor lesstof.  

Stukje planning en coaching

(hoe gebruik ik mijn agenda en hoe leer ik voor een toets?) .

NB: Dit kan ook online plaatsvinden!

Les:  45min €30,- per les.* 
       
Volwassenen  (Bij)Les voor de vakken rekenen en/of Nederlands (spreek-, luister-, schrijf- en/of leesvaardigheid). 

NB: Dit kan ook online plaatsvinden!

Les: 45 min  €45,- per les.* 
   

*Exclusief: Voorrijd kosten

Indien er groepjes gevormd kunnen worden en dit ook gewenst is, neem dan zeker ook contact met mij op.