Dit jaar biedt Nieuwejuf in week 33 (ma 10 t/m vr 14 aug) Zomerschool aan!

Tijdens de Zomerschool zal er geoefend worden met de lesstof van het afgelopen schooljaar, met de nadruk op rekenen, taal, spelling en (begrijpend) lezen. Natuurlijk onder begeleiding van een ervaren leerkracht.

Zomerschool @Nieuwejuf heeft twee versies

  • Zomerschool in een groepje (max. 6 lln) maandag- t/m vrijdagochtend van 9 – 12u. Voor €115,- per persoon.
  • Zomerschool individueel, in de middag ma. t/m vrij. dagelijks 1 lesuur tussen 13 – 17u. , of in de avond tussen 18 – 20u. Voor €150 per persoon.

Wanneer u de tarieven wilt weten van de verschillende versies van de Zomerschool, dan kunt u op de link hierboven klikken van de door u gekozen versie.

Indien u meer informatie wilt, schroom dan vooral niet om contact op te nemen met Nieuwejuf via info@nieuwejuf.nl .

Formulier aanmelden voor Zomerschool 2020

#aanvullend onderwijs #Almere #begrijpend lezen #bijles #CITO #cursus #drama #Eindexamen #Entreetoets #examen #faalangst #groep8 #herexamen #IEP #lezen #musical #Nieuwejuf #Nieuwejuf #Scholen #Bijles #Almere #updaten #rekenen #scholen #spelling #taal #workshops #Almere #kinderen #groepen Almere Groepjes Individueel Nieuwejuf Zomerschool